Protsess töötaja jaoks

Täidad ankeedi
Teatame tööst
Vormistame dokumendid
Sõlmime töölepingu
Korraldame vajadusel transpordi
Korraldame vajadusel majutuse
Teatame täpsed tööajad ja tingimused
Sõlmime iga eri töö jaoks täpsustava lepingu
Tasu maksame igakuiselt, vajadusel lepime kokku avansi tingimused
Töö lõppedes korraldame vajadusel kojusõidu