TÖÖABI töötajate rentimise protsess ettevõtte jaoks

Sõlmime koostöö raamlepingu, mis võimaldab koheselt saata meie töötajad teie objektile.

Esitate tellimuse ja teatate tööjõuvajadusest või tööst

Keerulisemate objektide puhul vaatame koos tööobjekti üle, lihtsamate tööde puhul saadame võimalusel kohe meie töötajad objektile.

Sõlmime lepingu antud töö kohta.

Pakume võimaluse kasutada esimest katsepäeva, mis annab võimaluse lepingust loobuda esimese päeva jooksul.

Korraldame lepingule vastavate tööülesannete täitmise ja saadame töötajad objektile.

Iga tööpäeva lõpus vormistame akti tehtud tööde, kulunud aja ja kvaliteedi kohta.

Peale töö lepingujärgset täitmist esitame arve 14 päeva jooksul.